school

Praktijkleraren ongerust over hervorming secundair onderwijs

Praktijkleraren ongerust over hervorming secundair onderwijs

In verschillende middelbare scholen met sterke beroepsrichtingen is er grote ongerustheid over de onderwijshervorming die volgend schooljaar van start gaat. Ze vrezen dat minder leerlingen in de zogenaamde B-stroom zullen kunnen starten, die voorbereidt op het beroepsonderwijs. En ook de afbouw van praktijkvakken daar ten voordele van Frans en Engels zal sommige leerlingen gefrusteerd doen afhaken, waarschuwen ze.

Wel is er de nieuwe regeling dat basisscholen hun leerlingen een 'getuigschrift met bereikte doelen' kunnen geven waarin ze aangeven welke leerdoelen de leerlingen wel al hebben bereikt. Leerlingen met zo’n getuigschrift zullen wel meteen in 1 B kunnen starten.

"Op dit ogenblik hebben 40 procent van onze leerlingen in 1 B een getuigschrift basisonderwijs", zegt Van der Veken, "als die in de toekomst allemaal een 'getuigschrift met bereikte doelen' krijgen, is er geen probleem."

Maar dat nieuwe getuigschrift zal tot veel extra werk voor de basisscholen leiden, waarschuwt Van der Veken, "want het gaat in totaal om 330 doelen waarvan per leerling moet bepaald worden of ze bereikt zijn of niet".

"Nochtans weten we uit ervaring dat leerkrachten van het zesde leerjaar heel goed kunnen inschatten of een leerling best tot bloei komt in de A-stroom, die voorbereidt op algemeen vormend, kunst- of technisch onderwijs, of de B-stroom, die voorbereidt op beroepsonderwijs. En de ouders en leerlingen volgen dat advies ook goed op", zegt Van der Veken. Hij hoopt dat de Vlaamse regering de regeling alsnog bijstuurt.

Bron: www.vrt.be

Geplaatst door Den Dockx -

Deel dit artikel op: Facebook | Twitter | Google+